Online formulář pro objednání servisu domácího spotřebiče
/

Tyto údaje najdete na typovém štítku spotřebiče. Poskytnutím údajů pomůžete jednoznačné identifikaci spotřebiče a urychlíte celý průběh servisního zásahu.

Kde se nachází typový štítek >
  •  
  •  
  •  
  •